Bc. Jan Pospíšil

Diplomová práce

Predikční síla finančních modelů IN

Predictive Power of Financial IN Models
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá bankrotními a bonitními modely a jejich schopností predikovat finanční stav podniku. Cílem práce je popis tvorby a konstrukce predikčních modelů a především zhodnocení současné vypovídací schopnosti českých indexů IN, které vytvořili manželé Inka a Ivan Neumaierovi. V teoretické části práce jsou popsány nejznámější bankrotní a bonitní modely, postup jejich výpočtu a způsob …více
Abstract:
This diploma thesis deals with value and bankruptcy models and their ability to predict the financial situation of the company. The main goal of this thesis is to describe the creation and construction of the predictive models and to evaluate the current predictive ability of Czech IN indexes, which were created by Inka and Ivan Neumaier. The theoretical part of the diploma thesis includes the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšil, Jan. Predikční síla finančních modelů IN. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní