Bc. Veronika Sýkorová

Bakalářská práce

Sociální dopad mentálního postižení na dítě předškolního věku v oblasti socializace

Social impact of mental disability to preschool child in socialization
Anotace:
Bakalářská práce je se skládá z teoretické a výzkumné/průzkumné části. Je zaměřena na sociální dopad mentálního postižení na dítě v předškolním věku v oblasti socializace. V teoretické části práce je popsána problematika mentálního postižení, socializace, integrace, edukace a ucelená rehabilitace u jedinců s mentální retardací. Ve výzkumné části byla zjišťována míra socializace u dítěte s mentálním …více
Abstract:
Bachelor thesis consists of theoretical and research/explorative part. It focused on the social impact of mental disability to preschool child in socialization. The theoretical part describes the issue of mental disability, socialization, integration, education and comprehensive rehabilitation for individuals with mental retardation. The research part was finding out the extent of socialization in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sýkorová, Veronika. Sociální dopad mentálního postižení na dítě předškolního věku v oblasti socializace. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií