Ing. Jitka Kaštánková

Bakalářská práce

Metody získávání a výběru pracovníků v akciové společnosti Economia

Methods of recruitment and selection of employees in the company Economia
Anotace:
Práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků. Měla by podat ucelený přehled o využívaných metodách získávání pracovníků a jednotlivých krocích, které vedou k výběru nového zaměstnance. Obecné informace o jednotlivých postupech výběrového řízení jsou podloženy případovou studií. Poznatky jsou doplněny o porovnání úspěšnosti jednotlivých metod pro získávání pracovníků ve společnosti Economia, a.s …více
Abstract:
The work deals with the collection, recruitment search and selection of employees. It should provide a comprehensive overview of the methods which are used for acquisition of new employees and its individual steps that lead to the selection of new employees. General information about each selection procedure is supported by case study. The findings are complemented by a comparison of methods which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Hana Navarová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní