Hana NĚMCOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada

Analysis of the revitalization process on the lake Milada
Abstract:
V oblasti bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice je prováděna komplexní revitalizace území v rámci zahlazování následků hornické činnosti. Těžba hnědého uhlí zde byla ukončena v roce 1997 na základě usnesení vlády č. 331/91 a usnesení vlády č. 444/91. Od roku 1996 jsou zde realizovány rekultivační činnosti pro obnovu krajiny zdevastované povrchovou těžbou hnědého uhlí. V současné době jsou rekultivace …more
Abstract:
In the former brown coal mine Chabařovice is realized comprehensive revitalization after mining activities. Brown coal mining there was discontinued in 1997, according to Government Resolution No. 331/91 and Government Decree No 444/91. Since 1996, land reclamation activities are carried out for the recovery of the devastated landscape. Currently land reclamation stage phasing and location will be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NĚMCOVÁ, Hana. Analýza procesu revitalizace na lokalitě jezera Milada. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí