Kateřina FIDLEROVÁ

Bakalářská práce

Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj

Lake Milada - History, Present and its Future development
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením revitalizované krajiny jezera Milada, bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice. V rámci teoretické části byla provedena analýza historie a současnosti jezera Milada. Práce zabývající se problematikou oblasti bývalého lomu Chabařovice zaznamenává informace o jeho historii, rekultivačních pracích a jejich vlivu na krajinu. Práce dále informuje o Palivovém kombinátu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the revitalized landscape of Lake Milada, a former brown coal quarry in Chabařovice. There was analysed the history and present of Lake Milada in the theoretical part. The work, which is dealing with the area of the former quarry Chabařovice, contains information about its history, reclamation works and their impact on the landscape. The thesis contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIDLEROVÁ, Kateřina. Jezero Milada - historie, současnost a budoucí vývoj. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí