Pavlína VYORALOVÁ

Bakalářská práce

Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most

bakalářská práce

Monitoring of biological aspects in the flooded lakes Chabarovice and Most
Anotace:
V mé bakalářské práci na téma ? Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most ? se zabývám sledováním rybího plůdku a převážně sledováním planktonu. Jezero Chabařovice bylo napouštěno do zbytkové jámy lomu Chabařovice. Toto jezero patří mezi první velkou zatopenou zbytkovou jámu po těžbě hnědého uhlí. Jezero bylo napuštěno k datu 8. 8. 2010. Jezero Most - Ležáky bude po svém …více
Abstract:
In my undergraduate thesis entitled "Monitoring the biological aspects of flooded lake Chabarovice and lake Most" deals with the monitoring of juvenile fish and watching mostly plankton. Lake Chabarovice is infused into the tail shaft fracture Chabarovice. This lake is one of the first major flooding of the remaining pit mining of brown coal. The lake was impregnated at the date of August 8, 2010. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYORALOVÁ, Pavlína. Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí