Bc. Petr Vomáčko

Bakalářská práce

Webová aplikace pro současnou správu databázových systému MySQL a Oracle

Web application for the simultaneous management of database systems MySQL and Oracle.
Anotace:
Cílem této práce je vypracování webové aplikace, která umožní simultánní správu vybraných databázových systémů. V rámci daných systémů, aplikace disponuje základními nástroji pro jejich snadnou správu. Dále aplikace implementuje problematiku transformace základních databázových objektů mezi vybranými systémy. Samotná webová aplikace je realizována pomocí moderních technologií a je optimalizována pro …více
Abstract:
Goal of this project is to create a web application for simultaneous management chosen data-base systems. Within given systems, application disposes basic tools for their easy manage-ment. The application also implements problems of the transformation database objects be-tween selected systems. The web application itself is implemented using modern technologies and is optimized for modern browsers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Váňa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vomáčko, Petr. Webová aplikace pro současnou správu databázových systému MySQL a Oracle. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2019 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma