Ondrej Zvara, M.Sc.

Bakalářská práce

Návrh GIS systému s využitím open source prostorové databáze Spatialite

A design of the GIS application based on Spatialite dbms
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to design and implement GIS for small municipality in Czech Republic. Publicly available application based on web platform uses SpatiaLite – spatial extension for SQLite database, as storage of spatial and non-spatial data. Using PHP scripts, database communicates with presentation layer represented by OpenLayers API. Interactivity of the map is provided by JavaScript …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je navrhnutí a implementace GIS pro malou obec v ČR. Veřejně dostupná aplikace na webové platformě využívá jako datové úložiště SpatiaLite – prostorovou nadstavbu databáze SQLite. Pomocí PHP skriptů komunikuje databáze s prezentační vrstvou, reprezentovanou OpenLayers API. Interaktivita mapy je zabezpečena pomocí JavaScript a jQuery skriptů. Pro zabezpečení databázového souboru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Popelínský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika