Bc. Petr Vomáčko

Bachelor's thesis

Webová aplikace pro současnou správu databázových systému MySQL a Oracle

Web application for the simultaneous management of database systems MySQL and Oracle.
Abstract:
Cílem této práce je vypracování webové aplikace, která umožní simultánní správu vybraných databázových systémů. V rámci daných systémů, aplikace disponuje základními nástroji pro jejich snadnou správu. Dále aplikace implementuje problematiku transformace základních databázových objektů mezi vybranými systémy. Samotná webová aplikace je realizována pomocí moderních technologií a je optimalizována pro …more
Abstract:
Goal of this project is to create a web application for simultaneous management chosen data-base systems. Within given systems, application disposes basic tools for their easy manage-ment. The application also implements problems of the transformation database objects be-tween selected systems. The web application itself is implemented using modern technologies and is optimized for modern browsers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Tomáš Váňa

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vomáčko, Petr. Webová aplikace pro současnou správu databázových systému MySQL a Oracle. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2019 dostupné: no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic