Bc. Milan Bukáček

Bakalářská práce

Vnitřní účetní směrnice firmy Areál sportu s.r.o.

Internal accountant direction of firm of zones sport
Anotace:
Předmětem práce je zpracování návrhu „Vnitřní účetní směrnice firmy Areál sportu s.r.o“. V první části se zaměřuji na teorii, potřebnou pro vypracování vnitřní směrnice, dle platné legislativy. V praktické části definuji analýzu konkrétní firmy a vytvářím směrnice, které by byly vhodné pro společnost.
Abstract:
The subject of this work is creating of project Internal accountant direction of firm of zones sport. In the first part I translation focus theory, which is important for creating internal direction, according to valid legislation. In the practical part I define analysis of concrete firm and I create direction, which would be proper for the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Jana Jurošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting