Bc. Romana Mrštinová

Diplomová práce

Rekonstrukce ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích

Reconstruction of the Kosmonautů street and Karla Šípka street in Pardubice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích. V návrhu je řešena přestavba stykové vidlicové křižovatky na okružní křižovatku, stavba parkoviště a modernizace točny MHD. Řešeno je i přilehlé území s umožněním bezpečného pohybu chodců a cyklistů.
Abstract:
This thesis deals with the reconstruction of the streets Kosmonautů and Karla Šípka in Pardubice. In the proposal, there is designed rebuilding T-junction to roundabout, building of parking and modernization of terminal station for public city transport. The solution of surrounding areas, allowing for safe movement of pedestrians and cyclists, is also a part of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mrštinová, Romana. Rekonstrukce ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera