Bc. Romana Mrštinová

Master's thesis

Rekonstrukce ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích

Reconstruction of the Kosmonautů street and Karla Šípka street in Pardubice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích. V návrhu je řešena přestavba stykové vidlicové křižovatky na okružní křižovatku, stavba parkoviště a modernizace točny MHD. Řešeno je i přilehlé území s umožněním bezpečného pohybu chodců a cyklistů.
Abstract:
This thesis deals with the reconstruction of the streets Kosmonautů and Karla Šípka in Pardubice. In the proposal, there is designed rebuilding T-junction to roundabout, building of parking and modernization of terminal station for public city transport. The solution of surrounding areas, allowing for safe movement of pedestrians and cyclists, is also a part of this thesis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 2. 2015
  • Supervisor: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mrštinová, Romana. Rekonstrukce ulic Kosmonautů a Karla Šípka v Pardubicích. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera