Ing. Ivona Dragonová

Bachelor's thesis

Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS

Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS
Abstract:
Předmětem bakalářské práce Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS je porovnání dlouhodobého hmotného majetku upraveného českými účetními předpisy s mezinárodními standardy. První část práce se zabývá hmotným dlouhodobým majetkem podle české účetní legislativy. Za ní následuje část zaměřená na mezinárodní standardy a porovnání. V praktické části práce jsou řešené jednotlivé …more
Abstract:
The subject of this thesis Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS is tangible fixed assets based on Czech accounting standards in comparison with international standards. The first part of this thesis deals with tangible fixed assets according to Czech accounting legislation. The next part is aimed at international standards and comparison between them and Czech accounting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta