Bc. Andrea Boďová

Diplomová práce

Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR

The Electronic Banking and its Development in Slovak Republic
Abstract:
BOĎOVÁ, Andrea, Bc.: The electronic banking and its development in Slovak republic. [Diploma work]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Supervisor: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Year of defense: 2013 Number of pages: 73. Diploma work is focused on electronic banking and its development in Slovak Republic. The first …více
Abstract:
BOĎOVÁ, Andrea, Bc.: Elektronické bankovníctvo a jeho rozvoj v podmienkach SR. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 73. Diplomová práca sa zaoberá elektronickým bankovníctvom a jeho rozvojom v podmienkach SR. Prvá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance