Mgr. Lukáš Jirsa

Diplomová práce

Právní úprava pracovní doby v zákoníku práce a Směrnici Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech pracovní doby

Regulation of Working Time in the Labour Code and the Directive of the European Parlament and of the Council Concerning Certain Aspects of the Organization of Working Time
Anotace:
V diplomové práci jsem se zabýval úpravou pracovní doby v zákoníku prace a ve směrnici Evropského parlamentu Rady č. 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003, o některých aspektech pracovní doby. V práci jsem se zabýval definicí pracovní doby, délkou pracovní doby, rozvržením pracovní doby, prací přesčas, noční prací, pracovní pohotovostí a evidencí práce přesčas. Na závěr jsem se zamyslel nad možnostmi …více
Abstract:
The topic of my thesis was Working time and overtime - the regulation in the Labour Code and in the Directive of the European Parlament and of the Council Concerning Certain Aspects of the Organization of Working Time. My thesis explains the definition of working time, maximum weekly working time, the working time schedules, the overtime work, the night work, the working emergency and timesheets. At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo