Edita BEBJAKOVÁ

Master's thesis

Toni Morrison's Novels about Slavery

Toni Morrison's Novels about Slavery
Abstract:
This diploma thesis deals with the wotk of an African American writer Toni Morrison. The focus is put especially on her novels Beloved and A Mercy. The thesis includes interviews with the author which serves to clarify why has she dealt with the topic of slavery. The practical part consists of an analysis of the novels and its subsequent comparison in order to clarify the way Morrison writes about …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá dílem afroamericke autorky Toni Morrisonové. Důraz je kladen zejména na její dva romány o otroctví, Milovaná Milosrdenství. Práce zahrnuje rozohovory s autorkou, které slouží k objasnění, proš se aur¨torka tématu věnovala.. Praktická část zestává z analýz umíněných románů a jejich následným srovnáním s cílem onjasnit způsob, jakým Morrisonová o tématu pojednává. Cílem analýzy …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEBJAKOVÁ, Edita. Toni Morrison's Novels about Slavery. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teaching for Secondary Schools / -Aj-Sj SŠ