Bc. Andrej Staruch

Diplomová práce

Aplikace pro detekci phishing útoků na základě testování URL

Phishing detection system based on URL testing
Anotace:
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať systém, ktorý vyhodnotí rizikovosť zadanej URL adresy. Výpočet bude založený na sérií rozšíriteľných individuálnych testovacích sád a výsledkom týchto vážených testov bude jedno číslo - "phishing skóre". Aplikácia sa na základe tohto čísla následne rozhodne, čí danú komunikáciu automaticky zablokuje alebo povolí. Koncový užívateľ bude môcť byť takisto …více
Abstract:
The goal of this master's thesis is to design and implement a system, which will compute potential risk for a given URL. The computation of potential risk is based on extendable series of individual test suites, and the result of weighted tests is a number called 'phishing score'. Based on this number, the application can automatically allow or block the given communication. Optionally, the end user …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika