Bc. Jaromír Navrátil

Diplomová práce

Anomaly detection in network traffic

Anomaly detection in network traffic
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout přehled metod detekce anomálií použitelných na data síťového provozu a implementovat a otestovat systém pro detekci anomálií v reálném čase. Tato práce navrhuje novou metodu detekce anomálií, kterou porovnává s několika již existujícími. Výsledné řešení je vyhodnoceno nad daty skutečného provozu, které byly poskytnuty zákazníkem společnosti Trusted Network Solutions. …více
Abstract:
The goal of this thesis is to provide an overview of anomaly detection methods, specifically those usable on network traffic data, and to implement a framework for real-time anomaly detection. This thesis proposes a novel anomaly detection algorithm and compares it to several existing ones. The solution is evaluated using data from a real traffic provided by a customer of the company Trusted Network …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karol Kubanda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy