Mgr. Lucie Doudová, Ph.D.

Disertační práce

Statistická analýza populací s negativně binomickým rozdělením

Statistical Analysis of Populations with the Negative Binomial Distribution
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá různými aspekty statistické analýzy populací s negativně binomickým (NB) rozdělením. Práce je rozdělena do osmi kapitol a dodatku. V první kapitole jsou definovány základní pojmy a označení používané v dalším textu. Jsou specifikovány vybrané pojmy z teorie odhadu a testování statistických hypotéz s rušivými parametry a dále potřebné vlastnosti zobecněného lineárního …více
Abstract:
The submitted thesis is concerned with various aspects of statistical analysis of the populations with negative binomial distribution (NB). This thesis consists of eight chapters and an appendix. Chapter One contains the definition of basic terms and the notation used in the text as well as the specification of selected terms concerning the theory of estimation and testing of statistic hypothesis with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., doc. RNDr. Hana Skalská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost a matematická statistika