Kateřina Záhrobská

Diplomová práce

Motivace a péče o zaměstnance pracující v nákladní dopravě

Motivating and Care of Employees Working in Lorry Transport
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice motivace a péče o zaměstnance pracující v nákladní dopravě. První část obsahuje obecnou charakteristiku firmy. V druhé části je uvedena základní teorie k dané problematice a analýza současného stavu motivace a péče o zaměstnance. V následující části jsou zpracovány návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení motivace a péče o zaměstnance ve firmě, stanoven systém …více
Abstract:
This thesis is focused on issues of motivation and freight transport employees care. The first part contains general characteristics of the company. The second part consists of the basic theory of these issues and their current state analysis. The following part includes suggestions and measures which lead to the improvement of motivation and employees care in the company, and remuneration system is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Miroslav Průša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin