Bc. František Koudela

Master's thesis

Cesta k partnerství - optimální vztah mezi učitelem a žákem (Případová studie)

A way to the partnership - Optimal relationship between a teacher and a student (case study)
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o cestě k partnerství – jako optimálním vztahu učitele a žáka. Zabývá se profesní podstatou partnerství, které má pozitivně ovlivnit výsledky výchovně – vzdělávacího procesu. Práce pojednává o edukačním prostředí, kompetencích učitele a žáka, vlastnostech učitele, typologii učitele. Soustředí se na osobnost učitele a na to, jak může osobnost učitele ovlivňovat své žáky. Výzkumné …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with a Journey to a partnership – as an optimal relationship between a teacher and a student and above all the meaning of such partnership, which should positively affect the results of an educational process. The Thesis focuses on educational surroundings, teacher's and child's competences, teacher's qualities and typology as well as on teacher's personality and how it can …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services