Theses 

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura) – Mgr. Martina Melchertová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martina Melchertová

Bakalářská práce

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)

Culture and Public Sector Organizations (Corporate Culture)

Anotace: Teoretická část je věnována objasnění základních poznatků a konceptů, vztahujících se k tématu práce. Jsou vymezeny základní pojmy, především pak pojem podniková kultura. Dále se v práci zaměřuji na prvky, funkce a typologie podnikové kultury. V další části práce se zabývám specifiky veřejné správy a jejich dopady do podnikové kultury. Praktická část je věnována průzkumu formou dotazníkového šetření mezi zaměstnanci příspěvkové organizace s cílem zjistit názory a postoje zaměstnanců organizace ve vztahu k podnikové kultuře. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky toho dotazníkového šetření.

Abstract: The theoretical part deals with clarification of basic knowledge and concepts related to the subject of the work. I defined here the basic terms, in particular corporate culture. Further in the work I focus on the elements, the function and the typology of corporate culture. The next part of the work deals with the specifics of public administration and their impact on corporate culture. The practical part deals with the questionnaire inquiry among employees of the allowance organization with the aim to find out the organization employees' opinions on and attitudes to corporate culture. At the conclusion of the work I evaluated the results of the inquiry.

Klíčová slova: Podniková kultura, způsob myšlení, hodnoty, etika, image, sociální vztahy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz