Dominika Taxová

Bakalářská práce

Daňové ráje a offshore společnosti

Tax havens and offshore companies
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je komparace daňového zatížení ve vybraných offshorových jurisdikcích a v České republice. V první části jsou shrnuty základní charakteristiky offshorových společností a destinací v nichž jsou zakládány. V druhé části jsou vysvětleny základní principy mezinárodního zdanění a metody využívání offshorových společnotí a jejich regulace. Třetí část práce obsahuje konkrétní příklady …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is comparison of the tax burden in selected offshore jurisdictions and in the Czech republic. In the first part are summarized the basic characteristics of offshore companies and destinations in which they are established. In the second part are explained principles of international taxation and the methods of use of offshore companies and their regulation. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2014
  • Vedoucí: Savina Finardi
  • Oponent: Alena Vančurová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40167