Ing. Tereza Schörnichová, B.Sc.

Diplomová práce

Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích

The issue of system functioning so-called tax havens and "offshore" companies and their use for tax optimization and tax evasion
Anotace:
Předmětem diplomové práce je provést analýzu vlivu daňových rájů a offshore podnikání na ekonomiky Spojených států a Evropské unie včetně České republiky a zaměřit se na opatření, které tyto země v souvislosti s danou problematikou přijímají. Mým prioritním cílem je na základě zjištěných poznatků potvrdit či vyvrátit tezi o zesílení boje Spojených států a Evropské unie proti zneužívání daňových rájů …více
Abstract:
The subject of my master thesis is to analyze the impact of tax havens and offshore business on the economics of the United States and the European Union, including the Czech Republic and to focus on measures that these countries adopt in relation to this issue. Based on the findings, my priority objective is to confirm or refute the thesis that United States and the European Union intensify the fight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní