Bc. Alan Bališ

Diplomová práce

Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích

The issue of the functioning of so-called tax havens and "offshore" companies and their use of tax optimization and tax evasion
Anotace:
Předmětem diplomové práce je diskuze nad problematikou fungování daňových rájů ve světě a vliv na možné úspory na daních u českých firem. První část se zabývá teoretickým rozborem daní a jejich funkcí na fungování státu. Ve druhé části jsou popsány daňové ráje. Je zde rozebrána charakteristika, historie a použití. Hlavní část práce z reálných dat propočítává daňovou výhodu při přemístění společnosti …více
Abstract:
The subject of this thesis is to discuss the issue of the functioning of tax havens in the world and the impact of possible tax savings for Czech companies. The first part deals with the theoretical analysis of taxes and their effects on the functioning of the state. The second section describes the tax havens. There analyzed characteristics, history and use. The main part of the real data calculates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní