Bc. Gabriela Zemanová

Diplomová práce

Burn-out Syndrome in Plays of Arthur Miller

Burn-out Syndrome in Plays of Arthur Miller
Anotace:
Cílem práce je syndrom vyhoření dvou hlavních mužských postav ve hrách amerického dramatika Artura Millera After the Fall a The Price. Za účelem analýzy práce aplikuje předpoklad, že na divadelní postavy může být nahlíženo jako na lidské bytosti. Teoretická část shrne syndrom vyhoření tak, jak na něj nahlíží současná medicína a tím stanoví základy pro následující analýzu. Ta se bude zabývat dopadem …více
Abstract:
The thesis objective is the burn-out syndrome of two central male characters in the plays The Price and After the Fall by an American playwright Arthur Miller. For the purpose of the analysis, the thesis will apply a concept that dramatis personae can be approached as if they were human beings. The theoretical part will summarize burn-out syndromme as described by contemporary medical findings and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy