Bc. Filip Štandl

Master's thesis

Zavádění nového produktu na trh

Introduction of new product to the market
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nalezením komunikační strategie nezbytné pro úspěšné zavádění nového produktu na trh. Pro potřeby splnění hlavního cíle je provedena analýza nového produktu - strojního zařízení mobilního odrazového drtič Sandvik QI341, jehož vlastnosti jsou hlavním obsahem komunikačního sdělení. V rámci komunikační strategie je rovněž provedena segmentace trhu, nezbytná pro individuální zaměření …more
Abstract:
The thesis is finding communication strategy which is necessary for successful introduction of the new product to the market. For the purposes of fulfilling the main object of thesis is necessary to analyze the new product – mobile impact crusher Sandvik QI341, because of its characteristics are the main content of communication with customers. As a part of communication strategy is done market segmentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní