Mgr. Jitka Sedliská

Bakalářská práce

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Svitavy (od roku 1995 do 2003)

The progress of unemployment in Svitavy (from 1995 to 2003)
Anotace:
SEDLISKÁ, Jitka. Vývoj nezaměstnanosti v okrese Svitavy (od roku 1995 do 2003), bakalářská práce. Brno, MU 2009, s.56, vedoucí práce PhDr.Dana Hübelová. Cílem práce bylo analyzovat hlavní aspekty vývoje nezaměstnanosti v okrese v letech 1995 až 2003 a porovnat se situací v České republice. Vycházela jsem z poznatků získaných na Úřadech práce ve Svitavách.
Abstract:
SEDLISKÁ, Jitka. The progress of unemployment in Svitavy (from 1995 to 2003), bachelor work. Brno, MU 2009, p. 56, Chie of work PhDr.Dana Hübelová. The object of this bachelor's thesis is to analyze main aspects of development of unemployment in the county during 1995 - 2003 and to compare with situation in Czech republic.. I resulted from the information which I gained from Employment office Svitavy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta