Bc. Dan Stadler

Diplomová práce

Pravicový extremismus a sklony k rasismu u žáků druhého stupně základní školy

The Right-wing Extremism and Students' Inclination to Rasism at Secondary School
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice pravicového extremismu v českém prostředí. Vymezuje charakteristiky jednotlivých hnutí. Zkoumá názory a postoje žáků 9. tříd ke sledované problematice jako východiska prevence a výchovného působení.
Abstract:
The diploma thesis deals with the problems of right-wing extremism in the Czech environment. The characterization of individual movements is specified. The thesis investigates the opinions and positions of students of 9th grade, while the follow-up dilemma is taken account as the prevention and the educational influence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta