Bc. Jan Peřka

Diplomová práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analyzovat procesy obslužné spádovosti na nadlokální a mikroregionální úrovni v okrese Prostějov. Zkoumané území zahrnuje celkem 97 obcí, které spadají do území 2 obcí s rozšířenou působností – Konice a Prostějov. Zkoumány byly obslužné procesy v oblasti zdravotnictví, školství, maloobchodu a služeb. Byl proveden sociologický empirický výzkum pomocí metody dotazníkového …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze processes of the public utilities network at the above-local and micro-regional levels in Prostějov district. The surveyed area covers 97 municipalitites, which belong to territories of the two municipalities with extended powers – Konice and Prostějov. The analysis was focused on the utility processes in the fields of health care, education, retailing and services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa