Bc. Kateřina Pavuková

Diplomová práce

Firemní identita ve společnosti FERMAT CZ s.r.o.

Corporate identity of the company FERMAT CZ s.r.o.
Anotace:
Tématem diplomové práce je představit oblast firemní identity. První část práce se zabývá teoretickými východisky, které se dotýkají tématu firemní identity, věnuje se rozboru jednotlivých literárních pramenů a poznatky shrnuje do uceleného teoretického přehledu. Dále navazuje část analytická, jejíž výsledkem je zhodnocení stavu firemní identity ve společnosti FERMAT CZ s.r.o., identifikování slabých …více
Abstract:
The theme of this thesis is to introduce the subject of corporate identity. The first part concentrates on theoretical concepts related to the topic of corporate identity. It analyzes related scientific literature and summarizes the existing findings into a coherent theoretical overview. The following analytical part presents the results of evaluation of the corporate identity of FERMAT CZ, identifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní