Bc. Patrik Rymel

Diplomová práce

Mediální reflexe perzekuce mužských řeholních řádů na stránkách Rudého práva v r. 1950

Analysis of persecution of male religious orders as demonstrated in Rudé právo in 1950
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mediálního obrazu perzekuce církevních řádů a kongregací v 50. letech v Československu. Výzkumné období vymezuje zatčení předních představitelů řádů, soudní proces a dvě etapy takzvané „Akce K“. Zdrojem výzkumného materiálu je Rudé právo, ústřední tiskový orgán KSČ, a výzkumnou metodou diskursivní analýza v pojetí J. P. Geeho. Jako doplnění ideologické roviny …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of media representation of male religious orders persecution in 1950, as demonstrated in Rudé právo newspaper, which represented the worldview of Czechoslovakia communist party. The research period is limited by following events: the arrest of the main order representatives, the trial and two phases of so-called “Akce K”. James P. Gee’s discourse analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií