Dominik VLASÁK

Bachelor's thesis

Teorie společenské smlouvy v raném novověku

Abstract:
V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé teorii věnuji v práci samostatnou kapitolu, kde nahlédneme na přirozený stav, uzavření společenské smlouvy, organizaci a fungování státu, rozlišení forem státu a na konec komentář a reflexe k zjištěním poznatkům …more
Abstract:
In my bachelor's thesis, I address theories of the social contract in the early modern period, looking specifically at theories from three prominent thinkers. These are Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. I devote a chapter to each theory in the thesis, where we look at the state of nature, the conclusion of the social contract, the organization and functioning of the state, the distinction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLASÁK, Dominik. Teorie společenské smlouvy v raném novověku. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/