Dominik VLASÁK

Bakalářská práce

Teorie společenské smlouvy v raném novověku

Anotace:
V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé teorii věnuji v práci samostatnou kapitolu, kde nahlédneme na přirozený stav, uzavření společenské smlouvy, organizaci a fungování státu, rozlišení forem státu a na konec komentář a reflexe k zjištěním poznatkům …více
Abstract:
In my bachelor's thesis, I address theories of the social contract in the early modern period, looking specifically at theories from three prominent thinkers. These are Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. I devote a chapter to each theory in the thesis, where we look at the state of nature, the conclusion of the social contract, the organization and functioning of the state, the distinction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁK, Dominik. Teorie společenské smlouvy v raném novověku. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika