Mgr. Jiří Závora

Doctoral thesis

Výzkum významu témat evokovaných metodou PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact)

Research of meanings of the themes evoked by the PRVA method
Anotácia:
Metoda PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) je rozvíjející se nedirektivní fenomenologickou metodou využívající expozice vlastnímu výtvarnému artefaktu a následné reflexe vzniklé vzájemnosti (intersubjectivity) mezi autorem a jeho dílem na úrovni tělesně zakotveného prožívání. Zkoumanou problematikou této disertační práce jsou významy vynořující se ve vědomí reflektujícího při aplikaci …viac
Abstract:
The PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) method is a developing and non-directive phenomenological method making use of the reflecting person’s exposition to his/her own graphic artefacts and the subsequent reflection of intersubjectivity created between the author and his work at the level of the experience somatically anchored in immersion. The investigated issues of this dissertation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Psychology (4-years) / Social Psychology

Práce na příbuzné téma