Viola MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Zkušenost rodin se zapojením dětí do péče "Setkání okolo dítěte"

Families' experience in involving children in the "Meeting around the child" care
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na zkušenost rodin se zapojením dětí do péče "Setkání okolo dítěte" (SOD). Teoretická část je rozdělená do dvou kapitol. První kapitola popisuje rodinu jako systém. Ve druhé kapitole se zabýváme multidisciplinární spoluprací. Výzkumná část se soustředí na zkušenosti matek s SOD. Výzkumný soubor byl zvolen účelovým výběrem. Zahrnoval 5 respondentek ve věku 26-47 let …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on families' experience with involving children in the "Meeting around the child" ("Setkání okolo dítěte", SOD) care. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter describes family as a system. In the second chapter we deal with multidisciplinary teamwork. The research part focuses on mothers' experiences with SOD. The research sample was selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Viola. Zkušenost rodin se zapojením dětí do péče "Setkání okolo dítěte". Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta