Bc. Petra Garay

Diplomová práce

Advising in Language Learning in a Classroom Context.

Advising in Language Learning in a Classroom Context.
Anotace:
Cílem diplomové práce je prezentovat výchozí zásady poradenství v jazykovém vzdělávání a možné přednosti v souvislosti se školním prostředím. Teoretická část práce zkoumá okolnosti související s osvojením anglického jazyka v České republice. Záležitosti typu kulturní predispozice, mylné úsudky a současný postoj učitelů jsou také zmíněny v této části. Další kapitoly jsou věnovány k upřesnění stěžejní …více
Abstract:
The aim of the thesis is to present the principles of advising in language learning and the potential benefits in relation to school environment. The theoretical part of the thesis inspects the circumstances relevant to English language acquisition in the Czech Republic. The issues such as cultural predispositions, misconceptions and current teaching approach are also outlined in this part. Further …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Chválová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta