Theses 

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy – Eva POKORNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva POKORNÁ

Diplomová práce

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy

Abstract: This thesis deals with language learning strategies as an effective tool for vocabulary learning with adult students. In the theoretical part of the thesis the author analyses various findings from the fields of cognition, affect and metacognition, which are crucial for the English vocabulary teaching. The author then explores the issue of language learning strategies and different learner-training models. The research section of the thesis draws on these findings and describes the learner-training course, which the author designed and organised for her students. The aim of the thesis was to analyse the impact of the course on the number and quality of the language learning strategies the students use and on their language progress.

Abstract: Tato práce pojednává o využití strategií učení jako efektivního prostředku pro učení slovní zásoby u dospělých studentů. V teoretické části autorka analyzuje teoretické poznatky z oblasti kognice, afektu a metakognice, které jsou klíčové pro výuku slovní zásoby anglického jazyka. Autorka se dále zabývá problematikou učebních strategií a jejich nácvikem u dospělých studentů. Výzkumná část pak na tyto postřehy navazuje a popisuje výcvikový kurz, který autorka práce navrhla a realizovala se svými studenty. Cílem práce bylo ověřit dopad takového kurzu na počet a kvalitu studenty využívaných učebních strategií a na jazykový rozvoj účastníků kurzu.

Keywords: jazykové strategie učení, slovní zásoba, cognition, paměť, afekt, metakognice, osvojování a nácvik strategií učení

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Eva. Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:47, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz