Eva POKORNÁ

Diplomová práce

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy

Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy
Abstract:
This thesis deals with language learning strategies as an effective tool for vocabulary learning with adult students. In the theoretical part of the thesis the author analyses various findings from the fields of cognition, affect and metacognition, which are crucial for the English vocabulary teaching. The author then explores the issue of language learning strategies and different learner-training …více
Abstract:
Tato práce pojednává o využití strategií učení jako efektivního prostředku pro učení slovní zásoby u dospělých studentů. V teoretické části autorka analyzuje teoretické poznatky z oblasti kognice, afektu a metakognice, které jsou klíčové pro výuku slovní zásoby anglického jazyka. Autorka se dále zabývá problematikou učebních strategií a jejich nácvikem u dospělých studentů. Výzkumná část pak na tyto …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Eva. Learning Strategies: A Tool for Effective Vocabulary Learning of Adults on Their Pathway to Learner's Autonomy. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta