JUDr. Marek Čejka, Ph.D.

Disertační práce

Náboženství a konfliktní linie v Izraeli a jejich vliv na izraelský stranicko-politický systém

Religion and Political Cleavages in Israel and their Impact on the Israeli Party and Political System
Anotace:
Tato disertaní práce se zamuje na problematiku vztahu náboženství a politiky ve Státu Izrael, konkrétnji na vztah židovského náboženství (judaismu) a izraelského stranicko-politického systému. Zámrem textu je analýza konfliktních linií a politických stran, které na základ uvedeného vztahu vznikají, stejn tak jako analýza jejich vlivu na charakter izraelské demokracie. Cílem práce je ovení dvou základních …více
Abstract:
This dissertation is aimed at issues in the relationship between religion and politics in the State of Israel and the relationship between the Jewish religion (Judaism) and in particular the Israeli party and political system. The main goal of this text is to analyze the political cleavages and political parties which emerged on the basis of the mentioned relationship and to analyze their impact on …více
Abstract:
re: the Hebron massacre by Baruch Goldstein (1994), and the murder of Prime Minister Yitzhak Rabin (1995). The last act has proved to be a major stumbling block on the way to what was a successfully developing peace process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií