Bc. Tereza Fialová

Diplomová práce

Zaměstnanost absolventů vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce

Employment of graduates of universities in the Prague region, social marketing office work
Anotace:
Diplomová práce „Zaměstnanost absolventů vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce“ je zaměřena na prověření hypotézy, že podpora Evropským sociálním fondem v rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ na úřadu práce v Praze je efektivní a pomáhá k lepšímu uplatnění absolventů vysokých škol. V práci bude pomocí komparace a řízených rozhovorů se zaměstnanci úřadu práce zhodnocena …více
Abstract:
The thesis "Unemployment of university graduates in Prague, social marketing office work" is aimed to confirm or refute the hypothesis that the support of the European Social Fund within the project "Professional practice for youth up to 30 years' at the labor office in Prague is effective and helps to better application of university graduates. The work will be by means of comparison and structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní