Nikola Albrechtová

Bakalářská práce

Kompletní ošetřovatelská péče u pacienta s Erysipelem hospitalizovaného na infekčním oddělení

Comprehensive Nursing Care for Patient with Erysipelas Hospitalized in an Infectious Department
Anotace:
ALBRECHTOVÁ, Nikola. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s Erysipelem hospitalizovaného na infekčním oddělení. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha 2020. 49 s. Tématem bakalářské práce je ‘‘Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s Erysipelem ošetřovaného na infekčním oddělení‘‘. Teoretická část je zaměřena na popis …více
Abstract:
ALBRECHTOVÁ, Nikola. Comprehensive Nursing Care for Patient with Erysipelas Hospitalized in an Infectious Department. College of health, o.p.s. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Prague 2020, Pages 49. The topic of the bachelor thesis is ‘‘Comprehensive Nursing Care for Patient with Erysipelas Hospitalized in an Infectious Department‘‘. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma