Jakub Rapčan

Bakalářská práce

Socioekonomická analýza okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory

Socioekonomická analýza okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na Socioekonomickou analýzu okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory. Cílem bakalářské práce je poskytnutí komplexního pohledu na lokalizaci sociálních služeb v okrese Rakovník, zhodnocení jejich kvality, rozmanitosti a využití obyvateli okresu. Socioekonomická analýza je zaměřena na historii, přírodní poměry, obyvatelstvo, bydlení, dopravu, ekonomiku a …více
Abstract:
The dissertation is focus on Social-economy analysis for Rakovnik's county with the emphasis on social services for seniors. The target of the work is to get full view of localization social services in Rakovnik's county, evaluation of their quality, variety and value of utilization. Social-economy analysis is focuses on history, naturals relationship, inhabitants, living, public transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Gabriela Říhová
  • Oponent: Petr Jílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37010