Lyndon Nii Adjiri Sackey

Master's thesis

Performance Management Techniques in Public Sector

Performance Management Techniques in Public Sector
Abstract:
Performance management has become top on attention of the public-sector management because many services in advanced economies, such as those of the U.K. and Scandinavia and other developing countries, have come under pressure to become more efficient and effective, to reduce their demands on taxpayers, while maintaining the volume and quality of services supplied to the public. To achieve this, they …more
Abstract:
Řízení výkonnosti se dostalo na vrchol pozornosti managementu veřejného sektoru, protože mnoho služeb se ve vyspělejších ekonomikách, jako jsou Spojené království, Skandinávie a další země, dostalo pod tlak, aby se staly efektivnějšími a účinnějšími. Tím by se snížily požadavky na daňové poplatníky při udržení stejného objemu a kvality veřejných služeb. Proto, aby toho bylo dosaženo, bylo zavedeno …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sackey, Lyndon Nii Adjiri. Performance Management Techniques in Public Sector. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní