Bc. Veronika Blížkovská

Master's thesis

Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III

Expected changes in banking regulation within Cech Republic during Basel III
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice bankovní regulace a dohledu optikou pravidel o kapitálové přiměřenosti. Z pohledu současnosti má primární význam třetí Dohoda o kapitálové přiměřenosti bank neboli Basel III, která byla přijata v roce 2010 v reakci na globální finanční krizi. Cílem práce je objasnit, co je to bankovní regulace a dohled se zvláštním zaměřením na představení pravidel …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of banking regulation and supervision optics rules on capital adequacy. In terms currently is of primary importance third agreement on bank capital adequacy, or Basel III, which was adopted in 2010 in response to the global financial crisis. The aim is to clarify what the banking regulation and supervision with special focus on the performance of capital adequacy rules …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní