Michaela SÁDLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Návrh projektu založení a financování nestátní neziskové organizace

Project of foundation and financing non-government non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem nestátní neziskové organizace záchranné stanice pro handicapované živočichy a možnostmi jejího financování. V úvodní části jsou vysvětleny termíny související s neziskovým sektorem. Hlavní část práce obsahuje návrh založení záchranné stanice. Nejprve je provedena analýza trhu, poté následuje založení neziskové organizace formou spolku a zařízení potřebných povolení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with project of foundation non-government non-profit organization rescue station for handicapped animals and possibilities of financing. In the introduction section of the work are explained terms associated with the non-profit sector. The main part includes a project of foundation rescue station. First, it analyzes the market, and then follows the foundation of non-profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÁDLÍKOVÁ, Michaela. Návrh projektu založení a financování nestátní neziskové organizace. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností