Bc. Jiří Pavlíček, DiS.

Diplomová práce

Návrhy ke zlepšení finančního zdraví příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.

The Proposals for the Financial Health Improvement of Allowance Organization Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o.
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p.o. Na základě účelově vybraných ukazatelů typických pro neziskové organizace a specifických modelů hodnocení bonity pro neziskové organizace, obsahuje zhodnocení a návrhy na zlepšení hospodaření sledované organizace. Autor: Bc. Jiří Pavlíček, Dis. Název: Návrhy ke zlepšení finančního zdraví …více
Abstract:
Annotation This diploma thesis deals with the evaluation of the financial situation of the Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o. On the basis of selected indicators are typical for non-profit organizations and credit rating of specific models for non-profit organization, provides an assessment and suggestions for improving the management of the observed organization. Author: Bc. Jiří Pavlíček …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Karešová
  • Oponent: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting