Bc. Eliška Šimková

Diplomová práce

Dačicko v geografickém gymnaziálním vzdělávání

Dačicko region in the secondary geographical education
Anotace:
Diplomová práce „Dačicko v geografickém gymnaziálním vzdělávání“ se věnuje problematice „místa“ a „regionu“ v kontextu geografického vzdělávání a jejich zařazení do RVP-G. Nejprve jsou prezentovány teoretické koncepty „místa“ a „regionu“ a jejich zařazení do gymnaziálního vzdělávání v České republice. Následuje jejich srovnání s americkými Standardy geografického vzdělávání a německými Vzdělávacími …více
Abstract:
The diploma thesis „ Dačicko region in the secondary geographical education” deals with the concepts of “place” and “region” within geography education and RVP-G. At first the theoretical concepts “place” and “region” are presented and put into context of grammar school geography education in the Czech Republic. Then they are compared to the American National Geography Standards and German education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta