Ing. Zdeněk Medřický

Master's thesis

Specifika marketingové komunikace typu B2B a B2C

Specifics of B2B and B2C communication
Abstract:
Tato práce se zabývá specifiky B2B a B2C komunikace. V úvodních částech se zaměřuje na roli informačních a komunikačních technologií v nových podnikatelských koncepcích a hledá místo internetu v marketingové komunikaci. V dalších částech práce objasňuje podstatu, techniky a formy e-marketingu, základní přístupy k měření efektivnosti na internetu a definuje subjekty elektronické komunikace a vztahy …more
Abstract:
This thesis focuses on specifics of the B2B and B2C communication. At the beginning is focused on the role of IT in New Ecomomics models, and is searching the place of Internet in marketing communication. In the following parts clarify the principle, technics and forms of e-marketing, and the basic approaches to efficiency measuring on the Internet and define the subjects of electronic communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance