Bc. Libor Jordán

Diplomová práce

FMCG v e-commerce v České republice

FMCG in the E-commerce in Czech Republic
Anotace:
Práce zkoumá nakupování rychloobrátkového spotřebního zboží v rámci e-commerce a vztahy mezi nakupujícími a e-shopy. V teoretické části se definují základní pojmy a analy-zuje se vývoj nákupu FMCG na internetu. Praktická část zkoumá postoje k nákupu rychlo-obrátkového spotřebního zboží na internetu mezi nakupujícími kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Projektová část nabízí řešení možného …více
Abstract:
The paper examines the purchase of fast moving consumer goods in e-commerce and the relationship between shoppers and e-shops. The theoretical part defines the basic concepts and analyzes the development of the FMCG purchases on the Internet. The practical part analyzes attitudes towards the purchase of fast moving consumer goods on the Internet among the shoppers with combination of quantitative and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jordán, Libor. FMCG v e-commerce v České republice. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe