Bc. Lucie Chmelířová

Bakalářská práce

Kontrola veřejné správy

Public administration’s control
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou veřejné správy. Jedná se o kontrolu, která je prováděna subjekty stojícími mimo veřejnou správu a objektem kontroly je zde veřejná správa. Veřejná správa se dotýká každého jednotlivce ve společnosti, proto by se sama společnost měla na kontrole veřejné správy podílet, kontrolu požadovat a s výsledky kontroly se seznamovat. Na základě takto získaných informací …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the control of a public administration. It is about a control performed by entities standing out of the public administration and the object of control is the public administration there. Public administration affects every individual in the society, so the company itself should participate in the control of public administration, demand the control and get acquainted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní